Español | Català | English | Português Blog Facebook Twitter LinkedIn Google+ Foursquare RSS Mail

Curs de Gestió flexible de l’horari i calendari laboral

La flexibilitat del calendari i l’horari laboral s’està convertint en un factor clau per sortir de la crisi, augmentant a la vegada la complexitat del procés de gestió per a les empreses. Els nous paradigmes de gestió de l’horari de forma flexible, escoltant al personal i utilitzant els recursos d’informació i comunicació disponibles avui en dia, permeten que es pugi incrementar la competitivitat de les empreses, augmentant a la vegada la satisfacció del personal.

Més informació sobre el curs: veure el contingut complet del curs .

Curs de Gestió racional del temps

L’objectiu del curs és capacitar a l’assistent a gestionar de forma racional l’ús del temps, tant personal com professional. Les persones necessiten conciliar la vida personal i professional, augmentant l’eficàcia de la gestió de l’ús del temps en el treball i també fora d’ell: temps amb la família, per l’oci, l’esport, el descans, la salut, la cura, etc.

Més informació sobre el curs: veure el contingut complet del curs .