Español | Català | English | Português Blog Facebook Twitter LinkedIn Google+ Foursquare RSS Mail

Catàleg de Cursos

Rational Time actualment té en el seu catàleg de serveis tres cursos:

Els cursos es poden realitzar a Rational Time, o in company per empreses, adaptant el temari i la duració segons les necessitats de cada empresa.

Conferències

Les conferències s'adrecen a un públic generalista amb un objectiu de sensibilització de la importància de l'organització del temps de treball i el seu impacte sobre els resultats de les empreses o organitzacions i sobre la satisfacció del personal. Conciliació, anualització, borsa d'hores, torns, reducció de jornada ... són conceptes que s'esmenten a diari per harmonitzar l'activitat laboral de les persones i les seves activitats personals i socials. L'organització del temps de treball cada vegada és més complexa en la societat, a causa, sobretot, de la necessitat creixent de flexibilitzar els horaris laborals. La gestió dels horaris està convertint en una eina clau per sortir de la crisi, ja que és un factor que millora la productivitat i la competitivitat. El paradigma dels Horaris 2.0 en un entorn que demanda una gestió individualitzada dels horaris és sens dubte un dels grans reptes actuals de la nostra societat.

Al blog de Rational Time disposen de diverses conferències organitzades per diferents entitats.

Seminaris

Els seminaris s'orienten a tècnics i especialistes de l'àmbit de recursos humans, operacions i producció. L'objectiu és que al final del seminari els assistents siguin capaços d'identificar en les seves organitzacions els aspectes a potenciar ia millorar relacionat amb els seus sistemes actuals de gestió de l'horari i el calendari laboral.

És una evidència que la flexibilitat de l'horari laboral s'està convertint en un factor clau per sortir de la crisi però també per ajudar a conciliar la vida laboral i personal. Els nous paradigmes de gestió de l'horari de forma flexible, escoltant el personal i utilitzant els recursos d'informació i comunicació disponibles avui en dia, fan que es pugui incrementar la competitivitat de les empreses, augmentant al mateix temps la satisfacció del personal.