Español | Català | English | Português Blog Facebook Twitter LinkedIn Google+ Foursquare RSS Mail

RATIONAL TIME

Rational Time S.L. és una spinoff de la Universitat Politècnica de Catalunya creada amb el suport del Programa Innova de la UPC. L'empresa, fundada l'any 2007, realitza activitats de consultoria i projectes a mida en l'àmbit de l'Organització del Temps de Treball (OTT), i ha desenvolupat una solució via web per a la gestió del calendari i l'horari laboral del personal, tant en el sector industrial com en el sector serveis.

Per més informació, veure díptic de presentació .

Organització del Temps de Treball

L'Organització del Temps de Treball (OTT) és la disciplina que estudia i proposa solucions per als nous reptes que planteja aquest aspecte de l'evolució de la nostra societat, constituint-se en un instrument de flexibilitat que permet l'adaptació a diferents factors, com la variabilitat de la demanda al llarg de l'any, de la setmana o de la jornada, l'increment de la jornada operativa i/o dels dies d'obertura, l'augment del nombre de persones que treballen a temps parcial o que necessiten un horari flexible, el augment de la polivalència del personal o l'aposta per afavorir la conciliació laboral i familiar. En definitiva, ha augmentat la complexitat de la gestió de l'OTT.