Español | Català | English | Português Blog Facebook Twitter LinkedIn Google+ Foursquare RSS Mail

Links

Ayce

Ayce Consulting va néixer el 1992 amb una clara vocació de servei a les empreses. Des de llavors i fins a l'actualitat, ofereixen el millor assessorament i gestió de l'empresa. Dins dels principals serveis es troben: La gestió Fiscal, Laboral, Comptable i Finances dirigida a empreses amb una necessitat de control de la gestió financera. També ofereix serveis d'assessoria Comptable, Laboral i Fiscal com a Servei bàsic adreçat a microempreses, professionals i autònoms.
Més informació a: http://www.ayce.es/

Grup d'Enginyeria d'Organització i Logística Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya. Una de les seves línies de recerca està dedicada a l'Organització del Temps de Treball (OTT). En un moment en què disposar de capacitat flexible és determinant per a una empresa en termes de competitivitat, una bona organització del temps de treball s'ha convertit en una de les majors preocupacions dels responsables de la gestió del personal.
Més informació a: eoli.upc.edu/ott

Grupo Komac. Organitzacions extraordinàries i sostenibles. La seva missió és acompanyar i ajudar les organitzacions en el seu procés de transformació per a convertir-se en centres de benestar, d'alta competitivitat i rendiment, posant l'accent en l'evolució i aprenentatge de les persones que la integren, en la seva manera de relacionar-se i en aquells factors individuals, d'equip i d'organització que poden representar un obstacle per a la consecució d'objectius en aquesta nova era.
Més informació a: www.grupokomac.com

Igualando.org Portal d'informació i comunicació de tots aquells aspectes que fan referència a les polítiques d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de les organitzacions. Aquest portal recull i facilita informació i recursos de diferents fonts -totes elles han fet un molt bon treball- amb la finalitat de que la implantació d'accions que facin efectiva aquesta igualtat sigui una realitat.
Més informació a: igualando.org

ANTA És una associació de professionals i empreses, sense ànim de lucre, que neix el 1996 com a conseqüència de l'esforç d'una sèrie de professionals i empreses lligats al sector HORECA, promovent el desenvolupament tecnològic en el si del sector, especialment en el de l'alimentació col.lectiva.
Més informació a: www.anta-asoc.org