Español | Català | English | Português Blog Facebook Twitter LinkedIn Google+ Foursquare RSS Mail

Premsa i Notícies

En el blog de Rational Time pot trobar més informació de les numeroses notícies i entrevistes realitzades en premsa, ràdio i televisió.